HERROEPINGSRECHT

Je kunt gebruik maken van het wettelijk herroepingsrecht. Onder voorbehoud van wat volgt beschikt de klant over een termijn van 14 kalenderdagen om het contract te herroepen. De termijn van 14 kalenderdagen loopt vanaf de dag van de levering van de Deauty Box.

Indien u gebruik wil maken van het herroepingsrecht volstaat dit formulier te sturen met de post of via email naar info@deauty.eu met de vermelding “herroepen Deauty Box bestelling”. We sturen je dan een een Bpost etiket dat je op de box kan kleven en zo terugsturen.

Dit recht kan uitgeoefend worden zonder sanctie en zonder vermelding van een motief De enige kosten die aan de consument aangerekend kunnen worden voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht zijn de rechtstreekse kosten voor terugzending.

Wat het naleven van de herroepingstermijn betreft wordt de termijn als nageleefd beschouwd als de kennisgeving verstuurd werd voor het verstrijken van de termijn, op voorwaarde dat deze schriftelijk gebeurde of op een duurzame drager die ter beschikking staat van de klant en waar hij toegang toe heeft.

Indien het herroepingsrecht uitgevoerd wordt, is Deauty BE verplicht tot de terugbetaling van de bedragen die gestort werden door de klant en dit zonder kosten. Deze terugbetaling moet gebeuren ten laatste binnen de dertig dagen volgend op de herroeping.

Opgelet! Wanneer een klant die een Deauty Box geleverd kreeg binnen de 14 kalenderdagen die voorzien zijn voor de uitoefening van het herroepingsrecht en die op om het even welke manier gebruik maakt van de producten uit de doos of ze weggooit, de verpakking of de Deauty Box zelf opent of beschadigt, wordt ervan uitgegaan dat het contract vrijwillig uitgevoerd werd voor het verstrijken van de herroepingstermijn. In dit geval kan de klant dat recht niet meer doen gelden. In geval van een geschenkabonnement geldt de activering van de unieke code op de website www.deauty.be als de vrijwillige uitvoering van het contract.

De klant (zowel de personen die het cadeau hebben gegeven als de personen die het hebben gekregen) kunnen hun herroepingsrecht dan niet meer laten gelden; De klant die zijn herroepingsrecht uitoefent is verplicht om de Deauty Box met de volledige inhoud op eigen kosten terug te sturen naar de hoofdzetel van Deauty BE (vermeld in de preambule van onderhavige Algemene Voorwaarden), en wel in perfecte staat (doos, inhoud, verzegeling of cellofaan van de producten);

In het geval van een geschenk wordt de terugbetaling als gevolg van de uitoefening van het herroepingsrecht desgevallend bepaald door de teruggave van de eerste Deauty Box en zijn inhoud zoals hierboven vermeld, en door het document met de unieke activeringscode. Deauty BE moet dan binnen een redelijke termijn nagaan of deze code niet geactiveerd werd.